Direcționare 2%

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora sau/și din pensii pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Contribuabilii care doresc să direcționeze această sumă, reprezentând 2% din impozitul plătit pe anul 2018, pentru susținerea Filialei Câmpia Turzii a ANCMRR, sunt rugati să se prezinte pînă in data de 20.03.2019 la sediul ASOCIATIEI pentru completarea formularului 230.