Proiect Hotărâre de Guvern – aplicarea art.121/Legea 223/2015

DIRECȚIA PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ a M.Ap.N. a publicat în data de 12.01.2015 pe site-ul dlaj.mapn.ro proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în scopul consultării publice și interinstituționale.

(Art.121 din lege se referă la restituirea sumelor din pensii reținute ilegal).

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afișare. Continuă să citești

Comunicat privind restituirea sumelor din pensii retinute ilegal

COMUNICAT Nr.22 din 09.10.2015 al ANCMRR Alexandru Ioan Cuza

<< Stimați camarazi,
De la Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N. s-a primit o precizare referitoare la restituirea sumelor din pensii reținute ilegal, măsură inclusă în Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Mai jos transcriem textul integral al comunicatului menționat.

„Vă informăm că, pentru a beneficia de prevederile art. 121 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, potrivit căruia diferențele între cuantumurile  pensiilor  cuvenite pentru luna decembrie 2010 și cele stabilite în baza O.U.G. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se restituie titularilor, la cerere, este necesar să trimiteți o cerere la sediul instituției noastre (mun. București, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, cod postal 061352), următoarele documente: Continuă să citești