INDEXARE PENSII MILITARE CU LUNA IANUARIE 2023

EXTRAS din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 168 din 8 decembrie 2022privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

ART. VIII

(1) Pentru pensiile militare de stat recalculate,  precum şi pentru cele stabilite până la data de 31.12.2017, cuantumurile brute indexate potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:

a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 7,4%, fără să depăşească 3.154 lei;

b) între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 5,1%, fără să depăşească 4.573 lei;

c) între 4.401 lei şi 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 3,9%, fără să depăşească 5.981 lei;

d) între 5.801 lei şi 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 3,1%, fără să depăşească 7.388 lei;

e) între 7.201 lei şi 8.600 lei, se indexează cu 2,6%, fără să depăşească 8782 lei;

f) între 8.601 lei şi 1000 lei, se indexează cu 2,1%, fără să depăşească 10.000 lei.

(2) Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 1.01.2018, cuantumurile  brute indexate potrivit  art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:

a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 3,8%, fără să depăşească 3.076 lei;

b) între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 2,5%, fără să depăşească 4.485 lei;

c) între 4.401 lei şi 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 1,9%, fără să depăşească 5.888 lei;

d) între 5.801 lei şi 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 1,5%, fără să depăşească 7.295 lei;

e) între 7.201 lei şi 8.600 lei, se indexează cu 1,3%, fără să depăşească 8687 lei;

f) între 8.601 lei şi 1000 lei, se indexează cu 1%, fără să depăşească 10.000 lei.

…… ART. X

(1)  În  anul  2023  se  acordă  un  ajutor  financiar  pensionarilor  sistemului  public  de  pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele  de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:

a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 500 lei inclusiv;

b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

(2) Ajutorul  financiar  prevăzut  la alin. (1) se plăteşte  în două tranşe,  în lunile ianuarie  2023, respectiv octombrie 2023, astfel:

a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 500 lei inclusiv;

b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

c) în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

Notă: Documentul a fost publicat în M.Of. al României, Partea I. NR. 1186 din 9 decembrie 2022

Articolul 59(1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică.

Se indexeaza, din oficiu,   începand cu luna ianuarie   2023, cu ultima rata medie anuala a  inflatiei, indicator definitiv,   cunoscut  la   aceasta  data și    comunicat  de  lnstitutul    National    de  Statistics, respectiv   5,1%.   conform Comunicatului    de presa  al  preturilor  de consum  nr.   17  din data de   14 ianuarie  2022.

Procedurile de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat

Astăzi au fost publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr. 214 din 23.03.2016, Ordinul pentru aprobarea procedurilor de recalculare și actualizare a pensiilor militare de statContinuă să citești

Ce se întâmplă cu stagiile de cotizare nevalorificate până la 01.01.2016

Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. precizează, printr-un comunicat recent, că stagiile de cotizare (ca angajat în viața civilă) nevalorificate până la data intrării în vigoare a Legii 223/2015 (01.01.2016), Continuă să citești

LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat (actualizată la data de 1 ianuarie 2016)

Găsiți aici:

– LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, actualizată la data de 1 ianuarie 2016, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.

Proiectul Ordinului comun pentru aprobarea procedurilor de recalculare și actualizare a pensiilor militare de stat (aflat în dezbatere publică începând cu 26.01.2016).

Continuă să citești