RECALCULARE PENSII

Pentru a putea valorifica orice posibilitate de a cîștiga toate drepturile ce ni se cuvin, atât în baza veniturilor reale obținute în cele 6 luni de activitate alese de fiecare în parte , cât și pentru aplicarea procesului de actualizare a pensiilor militare de stat în urma majorării soldei de funcție de 15%, conform art. 60 din Legea nr.223/2015 și a Ordinului M.25/2016, Anexa 2 și a majorării de 5% prevăzută de O.U.G. nr.57/2015, art.14 alin.(2) prin derogare de la art. 59 din Legea nr.223/2015, vă rugăm să vă prezentați la sediul Asociației, str. Parcului nr.10.